projektant

Projektant
Zajistíme kompletní projekt pro Váš dům.
projektant
Stavby
 přehled nabízených služeb


Pro zákazníka

Projekt a materiál
projektant Projektová dokumentace
 • Náš projektant se postará o návrh a realizaci kompletní projektové dokumentace všech stupňů!

sleva Výhodné ceny materiálu
 • Naše společnost Vám může nabídnout dodávku materiálu s výhodnými slevami až 40%.Chcete naše služby ?

Hrubé stavby

Hrubé stavby V této sekci se dozvíte, jak probíhá realizace hrubé stavby naší firmou. Základem každé stavby je bezpochyby kvalitní návrh a projektová dokumentace. S tímto Vám také velmi rádi pomůžeme. Náš projektant se postará o návrh a realizaci kompletní projektové dokumentace všech stupňů. Jakmile od projektanta obdržíte dokončenou projektovou dokumentaci,plány a nákresy svého vysněného bydlení, stavba může začít. Jelikož hrubá stavba tvoří základ celého domu,dbáme na to, aby výstavba probíhala v souladu s nějlepšími postupy a technologiemi. Velký důraz je také kladen na volbu materiálu, ze kterého bude stavba vyhotovena. Naše společnost Vám navíc může nabídnout tento materiál se slevami okolo 25-45 procent. Jakmile jsou všechny počáteční fáze splněny, můžeme přejít k samotné výstavbě.

Fáze výstavby

Výstavba probíhá v několika dílčích krocích:


V každém kroku musí být dbáno hlavně na preciznost a kvalitu provedené práce. Pojďme se na realizaci hrubé stavby podívat podrobněji.

 • 1. vytyčení hranic stavby
 • Z vytvořené projektové dokumentace se plán přenese do terénu. Dojde k tzv. vytyčení stavby. Vytyčení stavby musí provádět odpovědný geodet. Všechny rohy stavby se vytyčí a označí (stabilizují) v terénu způsobem podle možností terénu. Následuje sestavení tzv.laviček, které stanovují příslušnou výšku, což je důležité pro zhotovení základů. Pro vytyčení stavby se vyhotovuje vytyčovací protokol o vytyčení stavby se seznamem souřadnic všech bodů.
 • 2. zemní výkopové práce
 • První fází zemních výkopových prací je skrývka ornice, většinou do hloubky 0,2m. Skrytá zemina se ukládá na pozemku a následně je pak využita pro terénní úpravy kolem domu. Pověřený geodet opět výměří a vytyčí základové pásy.
 • 3. základové pásy + přípojky inženýrských sítí
 • Nyní je na řadě výkop základových pásů. Většinou tak provádíme pomocí stavební techniky. Lžící bagru totiž docílíme přesnějšího a rychlejšího provedení vyhloubení jednotlivých struh. Vždy však ale záleží na konkretním umístění stavby a typu terénu. Následuje ruční začištění základových pásů, vystužení stěn, ochrana proti sesuvu a zpevnění dna. Nyní jsou základy připraveny pro instalaci inženýrských sítí. Ke stavbě je přivedena vodovodní, elektrická, plynová, kanalizační aj. přípojka, vše v souladu s projektovou dokumentací. Jakmile je vše uloženo na svém místě, přichází na řadu zalití základových pásů betonem. Používáme kvalitní litý beton, který se na stavbu buď dováží nebo je připraven přímo na místě. Vše opět záleží na situování stavby a konkrétních okolnostech.
 • 4. základová deska
 • Jakmile základové pásy vytvrdnou, pustíme se do vylití základové desky. Na vytvrzelé základové spáry vystavíme ztracené či jiné bednění, které bude sloužit jako ohraničení základové desky. Do prostoru mezi vystavěnými tvárnicemi vsypeme zhutňující materiál. Uloží se všechna požadovaná vedení sítí. Celá plocha je poté zasypána šterkovinou, která se opět zhutní. Na celý prostor rozprostřeme ocelové výztuže, které se musí následně spojit. Nyní přichází na řadu samotné vylití základní desky. Jakmile je deska zalita, provedou se dokončovací práce, jako jsou začištení povrchu, ochrana proti vypraskání a deska se nechá přibližně 4 týdny vyzrát.
 • 5. obvodové a vniřní zdivo včetně překladů
 • Na řadu přicházejí svislé nosné konstrukce. Mezi základovou desku a zdivo se položí hydroizolační pásy, které zamezí pronikání vody do zdiva. Na tyto pásy se začne zdít. Velmi důležitým krokem v této fázi je kvalitní založení obvodového zdiva, od kterého se odvíjí kvalita celé stavby. Obvodové zdivo vystavíme do požadované výšky celkové stavby či patra, umístíme překlady nad okna a dveře. Obovodové zdivo je připraveno pro uložení vodorovný nosných konstrukcí.
 • 6. vodorovné nosné konstrukce
 • V případě více patrových staveb, přichází na řadu nejdříve uložení stropních nosných panelů. V případě přízemního domku pak věnec a střešní nosná konstrukce.
 • 7. střešní konstrukce
 • Střešní nosná konstrukce může být realizována několika způsoby. Tím nejčastějším je tradiční dřevěná konstrukce. V této fázi přicházejí na stavbu naši kvalifikovaní tesaři a pokrývači, kteří dřevěnou střešní konstrukci zrealizují.

Dokončovací práce na stavbě

Hrubá stavba je hotova a můžeme Vám ji předat. Rádi Vám pomůžeme i s dokončovacími pracemi pro Vaše pohodlné bydlení :

Kam dál ?
Kontaktujte nás Kontakt Kontaktní formulář >>
Nezávazná poptávka Poptávka Zadat poptávku >>
Přehled referencí Reference Zobrazit reference >>
Nechte si zavolat MobilIcon Zadejte Vaše číslo >>