projektant

Projektant
Zajistíme kompletní projekt pro Váš dům.
projektant
Stavby
 přehled nabízených služeb


Pro zákazníka

Projekt a materiál
projektant Projektová dokumentace
  • Náš projektant se postará o návrh a realizaci kompletní projektové dokumentace všech stupňů!

sleva Výhodné ceny materiálu
  • Naše společnost Vám může nabídnout dodávku materiálu s výhodnými slevami až 40%.Chcete naše služby ?

Základové desky

Základové desky Kvalitní základová deska je důležitým bodem každé stavby. Proto je zejména této fázi stavby nutno věnovat zvýšenou pozornost a péči při její realizaci. S výstavbou máme již dlouhodobé zkušenosti a proto svěřit její realizaci do naší péče je tou nejlepší volbou. Během naší práce dodržujeme nejlepší postupy a technologie, které jsou pro kvalitní výsledný efekt nezbytné. Kvalita základové desky a prací s tím spojených zavísí především na kvalitě přípravy, kterou pokrývá projektová dokumentace. Pokud dokumentaci ke stavbě nemáte, řekněte nám. Náš projektant Vám vypracuje kompletní projektovou dokumentaci se všemi důležitými body, podle které se bude stavět jedna radost. Je totiž velmi důležité správné vyměření stavby, jakou hloubku základů zvolit v konkrétním terénu, kudy povedou inženýrské sítě, jaký materiál použít na zpevnění desky, jakou zvolit izolaci v závislosti na typu terénu aj..

Rádi pro Vás zajistíme následující činnost


  • 1. vytyčení hranic stavby
  • Z vytvořené projektové dokumentace se plán přenese do terénu. Dojde k tzv. vytyčení stavby. Vytyčení stavby musí provádět odpovědný geodet. Všechny rohy stavby se vytyčí a označí (stabilizují) v terénu způsobem podle možností terénu. Následuje sestavení tzv.laviček, které stanovují příslušnou výšku, což je důležité pro zhotovení základů. Pro vytyčení stavby se vyhotovuje vytyčovací protokol o vytyčení stavby se seznamem souřadnic všech bodů.
  • 2. zemní výkopové práce
  • První fází zemních výkopových prací je skrývka ornice, většinou do hloubky 0,2m. Skrytá zemina se ukládá na pozemku a následně je pak využita pro terénní úpravy kolem domu. Pověřený geodet opět výměří a vytyčí základové pásy.
  • 3. základové pásy + přípojky inženýrských sítí
  • Nyní je na řadě výkop základových pásů. Většinou tak provádíme pomocí stavební techniky. Lžící bagru totiž docílíme přesnějšího a rychlejšího provedení vyhloubení jednotlivých struh. Vždy však ale záleží na konkretním umístění stavby a typu terénu. Následuje ruční začištění základových pásů, vystužení stěn, ochrana proti sesuvu a zpevnění dna. Nyní jsou základy připraveny pro instalaci inženýrských sítí. Ke stavbě je přivedena vodovodní, elektrická, plynová, kanalizační aj. přípojka, vše v souladu s projektovou dokumentací. Jakmile je vše uloženo na svém místě, přichází na řadu zalití základových pásů betonem. Používáme kvalitní litý beton, který se na stavbu buď dováží nebo je připraven přímo na místě. Vše opět záleží na situování stavby a konkrétních okolnostech.
  • 4. vylití základové desky betonem
  • Jakmile základové pásy vytvrdnou, pustíme se do vylití základové desky. Na vytvrzelé základové spáry vystavíme ztracené či jiné bednění, které bude sloužit jako ohraničení základové desky. Do prostoru mezi vystavěnými tvárnicemi vsypeme zhutňující materiál. Uloží se všechna požadovaná vedení sítí. Celá plocha je poté zasypána šterkovinou, která se opět zhutní. Na celý prostor rozprostřeme ocelové výztuže, které se musí následně spojit. Nyní přichází na řadu samotné vylití základní desky. Jakmile je deska zalita, provedou se dokončovací práce, jako jsou začištení povrchu, ochrana proti vypraskání a deska se nechá přibližně 4 týdny vyzrát. Základová deska je dokončena.

Chcete kompletní hrubou stavbu ?

Pokud jste s naší prací spokojeni, rádí pro Vás zajistíme kompletní realizaci hrubé stavby. Následně Vám rádi pomůžeme i s dokončovacími pracemi.

Kam dál ?
Kontaktujte nás Kontakt Kontaktní formulář >>
Nezávazná poptávka Poptávka Zadat poptávku >>
Přehled referencí Reference Zobrazit reference >>
Nechte si zavolat MobilIcon Zadejte Vaše číslo >>